Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Romarbrevet 8:22-30

"Så hjälper också Anden oss i vår svaghet.”
Romarbrevet 8:26

Bibeln På Ett År:

Jesaja 32-33
Kolosserbrevet 1

 

 


Vid en minnesceremoni då en översättning av Bibeln till ett lokalt afrikanskt språk presenterades, så överlämnades ett exemplar av översättningen till hövdingen. Av tacksamhet höll han upp Bibeln och förklarade, ”Nu vet vi att Gud förstår vårt språk! Vi kan läsa Bibeln på vårt eget modersmål.”

Oavsett vilket språk vi talar så förstår vår Himmelske Fader det. Men ofta saknar vi förmåga att uttrycka vår innersta längtan och behov för Honom. Aposteln Paulus uppmuntrar oss till att bedja oavsett hur vi känner oss. Paulus talar om vår lidande värld och vår egen smärta: ”Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas” (Rom. 8:22) och han jämför det med den Helige Andes arbetande till vår förmån. ”Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord” (v.26).

Guds Helige Ande känner vårt innersta. Han känner till våra önskningar, vårt hjärtas språk och våra osagda ord och Han hjälper oss i vår kommunikation med Gud. Hans Ande leder oss till att bli förvandlade till Guds Sons avbild (v.29).

Vår Himmelske Fader förstår ”vårt språk” och talar till oss genom Sitt Ord. När vi tror att våra böner är klena eller för korta då hjälper Hans Helige Ande oss genom att tala med Fadern. Han vill att vi ska tala till Honom genom våra böner.

—Lawrence Darmani


Tack Herre för att Du förstår vårt språk och innersta önskningar. När mina böner är svaga och torftiga, må Din Ande träda in för att hjälpa mig.


GUDS ANDE INOM OSS HJÄLPER OSS I VÅRA SAMTAL MED VÅR HIMMELSKE FADER.