Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Sefanja 3:14—20

"Herren, din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust... han fröjdas över dig med jubel.”
Sefanja 3:17

Bibeln På Ett År:

Jesaja 30-31
Filipperbrevet 4

 


Ingen hade berättat för mig och min fru innan vi fått barn hur viktigt det är med sång. Mina barna är nu sex, åtta och 10 år gamla. Men alla hade tidigare sömnproblem. Varje kväll turades min fru och jag om att vagga de små under bön varvid de snabbt slumrade in. Jag ägnade hundratals timmar med att vagga dem och nynna vaggvisor i hopp om att påskynda insomnandet. Men då jag kväll efter kväll hände något märkligt: Min kärlek och tacksamhetsglädje för dem fördjupades på ett sätt jag aldrig kunnat föreställa mig.

Visste du att Skriften säger att Gud sjunger också över Sina barn. Precis som jag försökte lugna mina barn med sång, då Sefanja sammanfattar med en beskrivning av vår Himmelske Fader som jublar (sjunger i eng. Biblar) för Sitt folk: ”Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel” (3:17).

I Sefanjas profetiska bok varnar han för en tid med domar över dem som förkastat Gud. Ändå så tar det inte slut där. Sefanja fortsätter med en beskrivning av Gud som inte bara befriar Sitt folk från allt deras lidande (v.19-20) men också fröjdar sig över dem med sång.

Vår Gud är inte bara ”en hjälte som frälser” (v-17) men också en kärleksfull Fader som av kärlek jublar (sjunger) över oss. —Adam Holz


Fader, tack för att Du fröjdas över oss så mycket. Hjälp oss omfamna Din ömma kärlek och glädja oss över Ditt jublande.


VÅR HIMMELSKE FADER JUBLAR ÖVER SINA BARN SOM FÖRÄLDRAR SOM SJUNGER FÖR SINA BARN.