Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Filipperbrevet 2:14-16
"så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen,”
Filipperbrevet 2:15


Bibeln På Ett År:
Jesaja 26-27
Filipperbrevet 2

 

 


Twinkle, twinkle, Little Star” (Blinka lilla stjärna där) är en engelsk vaggvisa. Texten är egentligen tagen från en dikt av Jane Taylor, som behandlar Guds fantastiska universum där stjärnor finns upphängda ”up above the world so high.” I de senare stroferna sällan publicerade så fungerar stjärnan som guide: ”As your bright and tiny spark lights the traveler in the dark.”

I Filipperbrevet uppmanar Paulus de troende i Filippi att vara rena och utan skuld , då de ”lyser som stjärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord” (2:15-16). Vi undrar hur vi kan lysa som stjärnor. Vi känner oss ofta otillräckliga och kämpar för att övertyga oss själva att vårt ”ljus” är tillräckligt för att göra skillnad. Men stjärnor ”försöker” inte att vara stjärnor. De är det redan helt enkelt. ”Ljus” förändrar vår värld och oss själva. Gud skapade ljus till vår värld (1 Mos. 1:3); och förde in det genom Jesus (Joh. 1:1-4).

Vi som har Guds ljus inom oss (den Helige Ande) ska lysa på ett sådant sätt att andra ser ljuset och dras till källan. Till skillnad från en stjärna som skiner på natthimlen så har vårt ljus en helt annorlunda verkan beroende på vad ljuset är och dess verkliga ursprung. När vi lyser så följer vi Pauli uppmaning att ”när ni håller fast vid livets ord” (Fil. 2:16) i en mörk värld och vi drar andra till källan för vårt hopp—Jesus.

—Elisa Morgan


Käre Gud Fader, må Ditt ljus tränga fram från varje springa i våra liv .


JESUS ÄR VÅR LJUSKÄLLA.