Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Efesierbrevet 6:10-18

"Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.”
Efesierbrevet 6:12

Bibeln På Ett År:

Jesaja 20-22
Efesierbrevet 6

 

 


Teresa Prekerowa var i tonåren när Nazisterna invaderade hennes hemland Polen, vid början av Andra Världskriget. Detta var inledningen av Holocaust när hennes Judiska grannar började försvinna och arresterades av Nazisterna. Så Teresa, tillsammans med andra polska landsmän, riskerade sina liv för att befria sina grannar från Warszawas getton och Nazisternas utrensning. Teresa skulle bli en av de första som blev historisk från kriget och Holocaust, men det var hennes mod som sökte motstå tidens ondska och som skulle placera henne bland nationernas rättrogna vid Yad Vashem Holocaust Memorial i Jerusalem.

Det behövs mod för att stå emot ondska. Paulus sa till Församlingen i Efesus, ”Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna” (Ef. 6:12).Tydligen så är detta osynliga motstånd är mer än vad vi på egen hand kan bemästra, så Gud har gett oss den nödvändiga andliga resurserna (”hela Guds vapenrustning”) för att kunna ”stå emot djävulens listiga angrepp” (v.11).

Vad kan intagande av denna ställning innebära? Det kan innebära att arbeta mot orättfärdighet eller ställa upp för någon som är svag och förföljd. Oavsett hur konflikten tar form, så kan vi visa mod. Vår Gud har redan försett oss med det vi behöver för att inta vår ställning för Honom och mot det onda. —Bill Crowder


Kärleksfulle Fader, det finns så mycket som är fel i världen. Hjälp oss idag att visa mod för att reagera med Ditt sinnelag. Tack för att Du, i Jesu namn, gjort det möjligt för oss att stå fasta i besvärliga situationer.


TA PÅ HELA GUDS VAPENRUSTNING.