Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Markus 10:46-52:

"Vad vill du att jag skall göra för dig?” Den blinde sade: ’Rabbuni, gör så att jag kan se igen!’”
Markus 10:51

Bibeln På Ett År:

Jesaja 17-19
Efesierbrevet 5:17-33

 

 


Efter en lång dag fick hon sent sin e-post. Sanningen är att jag inte öppnade det. Jag arbetade övertid för att hjälpa en familjemedlem som var svårt sjuk. Jag hade således inte tid för något socialt avbrott.

Men nästa morgon då jag läste brevet från min väninna, läste jag denna fråga: ”Kan jag hjälpa dig på något sätt? Lite generat tänkte jag svara nej, men efter en paus och ett djupt andetag så fick hennes fråga mig att lägga märke till att den lät bekant—även. gudomlig.

Det beror på att Jesus ställde samma fråga. Han hörde en blind man ropa på Honom längs vägen till Jeriko, då stannade Jesus till för att fråga mannen (som hette Bartimaeus) en liknande fråga: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?” (Mark. 10:51).

Frågan är slående. Den säger att Helaren Jesus längtar att få hjälpa oss. Men först måste vi erkänna att vi behöver Honom—ett ödmjukt första steg. Den ”professionella” tiggaren Bartimaeus hade verkliga behov—fattig, ensam och kanske även hungrig förutom sin blindhet. Han var utstött. Men med sin önskan om ett nytt liv så berörde han endast sitt största behov: ”Rabbuni, gör så att jag kan se igen!”

För en blind var det en ärlig begäran. Jesus botade honom genast. Min väninna sökt samma ärlighet hos mig också. Så jag lovade henne att jag skulle be om vilka mina behov var och viktigast av allt så skulle jag ödmjukt anförtro henne om det. Vet du vilka dina grundläggande behov är idag? När någon vän frågar, berätta då. Vänd dig sedan till Honom som kan och förmår allt.

—Patricia Raybon


GUD STÅR EMOT DE HÖGMODIGA, MEN DE ÖDMJUKA GER HAN NÅD.