Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Johannes 15:5-17

"Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.”
Johannes 15:12

Bibeln På Ett År:

Jesaja 11-13
Efesierbrevet 4

 

 


I Emily Bruntes roman ”Svindlande Höjder,” beskrivs en grälsjuk man som påtagligt citerar Bibeln i syfte att kritisera andra, som ”den mest bedrövlige och själgode Farisén, som rannsakade Bibeln för att beskriva sig själv och förklara förbannelser över sina grannar”.

Det är ett ironiskt påstående; och kan få oss att tänka på någon viss person. Men är vi inte alla på något sätt likadana, benägna att fördöma andras misslyckanden samtidigt som vi ursäktar våra egna?

I Bibeln berättas om individer som var villiga att göra precis det motsatta; de var villiga att avstå från alla Guds löften till dem och även låta sig bli förbannade om det skulle rädda andra. Tänk på Moses som sade att han hellre blev struken från Guds bok än att få uppleva att Israels folk inte skulle bli förlåtna (2 Mos. 32:32) eller Paulus som sade ”Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe – mina landsmän efter härstamning” (Rom. 9:3).

Självgoda som vi är, så framhäver Skriften sådana som visar mer omsorg om andra än sig själva.

Faktum är att en sådan kärlek visar på Jesus. ”Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner” (Joh.15:13). Även innan vi lärt känna Honom, älskade Jesus oss. Han valde döden för att ge oss liv.

Nu erbjuds vi att bli en del av Guds familj, för att älska och bli älskade på detta sätt (15:9-12). När vi visar Jesu kärlek utåt så får världen en glimt av Honom. —Monica Brands


NÄR VI ÄLSKAR KRISTUS DÅ ÄLSKAR VI ANDRA.