Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Jesaja 55:1-7

"Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät.”
Jesaja 55:1

Bibeln På Ett År:

Ordspråksboken 19-21
2 Korinthierbrevet 7

 

 


Då vi delade ut mellanmål till barnen som deltog i vår Bibelskola, lade vi märke till en liten pojke som snabbt slukad i sig sin portion, för att sedan äta upp de övriga barnens kvarlämnade rester. T.o.m. efter att vi hade gett honom en stor påse med popcorn var han inte mätt. Som ledare blev vi bekymrade över varför denna pojke var så hungrig.

Det gick upp för mig att vi på liknande sätt med våra känslor, kan vara lika hungriga som denne pojke. Vi letar kanske efter sätt att stilla vår djupaste behov, men hittar aldrig det som verkligen gör oss nöjda.

Profeten Jesaja inbjuder de som hungrar och törstar att komma, köpa och äta (Jes. 55:1). Men fortsätter sedan med en fråga

” Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta?” (v. 2). Jesaja talar här om mer än fysisk hunger. Gud förser oss genom Sina löften och närvaro det som vårt andliga hungrar efter. Det eviga förbundet i vers 3 är en påminnelse som Gud gav David i 2 Samuelsboken 7:8-16. Genom Davids släktträd skulle en frälsare komma. En Som skulle återföra folket till Gud. Senare, i Johannes 6:35 och 7:37, använde Jesus samma inbjudan, som Jesaja gav och identifierade Sig därmed som Frälsaren. Detta förutsågs av Jesaja och de andra profeterna.

—Linda Washington


Fader, jag längtar efter mer av Dig. Endast Du kan täcka mina innersta behov.


ENDAST GUD KAN MÄTTA VÅR ANDLIGA HUNGER.

Share |