Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Matteus 1:18-25
"Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder”

Matteus 1:21

Bibeln På Ett År:
Ordspråksboken 16-18
2 Korinthierbrevet 6

 

 


Gip Hardin, en metodistpastor, gav sin son sitt namn efter den välkända pastorn John Wesley; en reflektion över Gip’s framtidshopp för pojken. John Wesley Hardin, valde dessvärre en annan väg än hans namn åsyftade. Med ryktet av att ha dödat fyrtiotvå män, blev Hardin en av de mest ökända revolvermän och lagbrytare i den Amerikanska västern under 1800-talets senare hälft.

I Bibeln, som i många av våra nutida kulturer, hade ett namn en viktig betydelse. Under sitt kungörande av Guds Sons födelse, instruerade en ängel Josef att namnge Marias son ”Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder” (Matt. 1:21). Betydelsen av Jesu namn -Jehova räddar—bekräftade Hans uppdrag att rädda mänskligheten från synd.

Olikt Hardin, förverkligade Jesus och fullbordad allt vad Hans namn stod för. Genom Sin död och uppståndelse, uppfyllde Han sitt räddningsuppdrag. Johannes bekräftar kraften i Jesu livgivande namn, ”Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn.” (Joh. 20:31). Apostlagärningarna inbjuder var och en att förtrösta på Honom, för ”hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apg. 4:12).Alla som i tro åberopar Jesu ojämförliga namn kan själva uppleva den förlåtelse och det hopp som Han förser med. Har du gjort detta? —Bill Crowder


Tack Fader, för att du skänkt oss frälsningen genom Din Son Jesus. Jesus, jag älskar Dig.


JESU NAMN INNEFATTAR OCKSÅ HANS MISSION- ATT SÖKA OCH FRÄLSA DEM SOM ÄR FÖRLORADE.