Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Judasbrevet 1:24

"Han som förmår bevara er från fall”
Judasbrevet 1:24

Bibeln På Ett År:

Ordspråksboken 8-9
2 Korinthierbrevet 3

 

 


Det var en kall, isig vinterdag och mitt sinne var inställt på att ta mig från det varma fordonet till den varma byggnaden. I nästa skede fann jag mig själv på marken med knäna inåt och nedre delen av benen utåt. Jag hade inget benbrott, men kände smärta. Smärtan skulle endast bli värre med tiden och det tog veckor innan den försvann och blev frisk.

Vem av oss har inte råkat ut för något liknande? Vore det inte skönt att ha något eller någon som ständigt kunde hålla oss på fötter? Medan det inte finns några garantier på fysiskt sätt, finns det En som står redo att stödja oss i vår önskan att ära Kristus i detta livet och förbereda oss att stå med stor glädje inför Honom i det kommande livet.

Varje dag möter vi frestelser (och även falska läror) som försöker få oss på villovägar, förvirra eller trassla livet för oss. Trots detta är det inte genom våra egna kraftansträngningar som vi kan stå stadigt på fötterna och vandra vidare i denna världen. Hur tryggt är det att veta att vi kan behålla friden då vi frestas att säga något elakt i vår ilska, väljer sanning istället för lögn, kärlek istället för hat, eller rätt över fel. Detta genom Gud då får vi uppleva Hans kraft som håller oss upprätta (Jud. 1:24). När vi, står försonade inför Gud genom Kristus, kommer lovprisningen, som vi nu uppvisar över hans verk att ljuda i all evighet (v. 25) —Arthur Jackson


Fader, tack för Din bestående omsorg om våra själar.


KLÄDDA I HANS RÄTTFÄRDIGHET ALLENA, FELFRIA VI STÅR INFÖR HANS TRON. EDWARD MOTE