Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: 1 Petrusbrevet 5:6-10

"Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.”
1 Petrusbrevet 5:7


Bibeln På Ett År:

Ordspråksboken 3-5
2 Korinthierbrevet 1

 

 


Jag böjer mitt huvud, sluter mina ögon, knäpper mina händer för att börja be. ”Käre Herre, Jag kommer idag till Dig som Ditt barn. Jag erkänner Din kraft och godhet…” Plötsligt, öppnade jag mina ögon. Jag hade precis kommit ihåg att min son inte avslutat sitt skolprojekt i historia, som skulle vara klar nästa dag. Jag mindes att han hade en basketboll match efter skolan och såg framför mig hur han skulle sitta vaken ända till midnatt för att hinna med skolarbetet. Detta oroade mig då den utmattningen ökade risken för att han skulle drabbas av influensa!

C.S. Lewis skrev om de olika avledande tankarna som drabbar oss under bön i sin bok ”The Screwtape Letters”. Han noterade att när våra tankar vandrar, tenderar vi att använda vår viljekraft att styra tillbaka oss till vår bönestart. Lewis drog däremot slutsatsen att det är bättre att acceptera distraktionen som ett nuvarande problem och överlämna den till Gud samt göra den till ett huvudtema i våra böner.

En envis oro, eller t.o.m. syndfull tanke som stör en bön kan bli föremål i vår diskussion med Gud. Han vill att vi är äkta i vårt samtal med Honom samt att vi öppnar upp oss och berättar våra djupaste behov om rädsla och kamp. Han blir inte förvånad över något som vi kan nämna. Hans intresse för oss liknar en nära väns. Det är därför vi uppmanas att ge Honom alla våra problem och behov—eftersom Han bryr sig om oss (1 Pet. 5:7)

—Jennifer Benson Schuldt


Kära Gud, Du vet vad jag tänker på idag. Hjälp mig att erfara den frid som kommer då jag delar mina behov med dig.


GUD SER TILL VÅRA BEHOV.