Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: 2 Krönikeboken 20:2-3, 14-22

"Då greps Josafat av fruktan och beslöt sig för att rådfråga Herren, och han utlyste en fasta över hela Juda.”
2 Krönikeboken 20:3

Bibeln På Ett År:

Psaltaren 148-150
1 Korinthierbrevet 15:29-58

 

 


Tävlande bodybuilders går igenom rigorösa träningar. I början av träningsfasen fokuserar de på att öka muskelstorlek och styrka. När de sedan närmar sig tävlingen, skiftar deras fokus till att bli av med det fett som döljer musklerna. Under de sista dagarna innan tävlingen drar de ner på sitt vatten intag, åter för att få musklerna att framträda mer. P.g.a. denna reduktion av näringsintag är de tävlande i verkligheten som svagast på tävlingsdagen, oavsett hur starka de ser ut.

I 2 Krönikeboken 20 läser vi om en motsatt verklighet: ett erkännande av svaghet, för att uppleva Guds styrka. ”En stor skara kommer mot dig från landet på andra sidan havet”, sade folket till kung Josafat . Så han

”utlyste en fasta över hela Juda” (v. 3), han och folket avstod då från all föda. Sedan bad de Gud om hjälp. När kungen slutligen inspekterade sin militär, placerade han sångare som prisade Gud i i främre ledet (v. 21). I det att de började sjunga, ”lät HERREN ett angrepp komma bakifrån…” och Gud lät överfall komma bakom fienden. (v. 22).

Josafat beslut visade på en djup tilltro till Gud. Han gjorde ett medvetet val av att inte förtrösta på sin egen mänskliga och militära förmåga utan istället på Guds förmågor. Må vi också hellre vända oss till Gud och låta Han vara vår styrka, än att i egen kraft klara oss själva. —Kirsten Holmberg


Herre, hjälp mig att se Din styrka istället för min egen.Må jag vara villig att erkänna det som ser svagt ut så att Din kraft kan synas i mitt liv.


VI MÅSTE ERKÄNNA VÅR EGEN SVAGHET FÖR ATT ERFARA GUDS STYRKA.