Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Habackuk 3:16-19

"Herren, Herren är min starkhet. Han gör mina fötter som hjortens och låter mig gå fram över mina höjder.”
Habackuk 3:19

Bibeln På Ett År:

Psaltaren 137-139
1 Korinthierbrevet 13

 

 


Hinds Feet on High Places—(övs. anm. Han gör mina fötter som hjortens), är en klassisk allegori över det kristna livet, baserat på Habackuk 3.19. Berättelsen handlar om en individ som kallas för ”Räddhågad” då hon ger sig ut på en resa med ”Herden”. Men, Räddhågad blir skrämd så hon ber Herden att bära henne.

Herden svarar vänligt, ”Jag skulle kunna bära dig hela vägen upp till höjderna, istället för att låta dig klättra ditupp. Men om jag så gjorde, skulle du aldrig utveckla hjortlika fötter och bli min reskamrat på färderna dit jag vandrar.”

Räddhågad åskådliggör till de frågor som profeten Habackuk i Gamla Testamentet (och om jag är uppriktig, även jag) ställde sig: ”Varför måste jag erfara lidande?” ”Varför måste min färd vara så svår?”

Habackuk levde i Juda under 600-talet f.Kr. innan Israeliterna hade förts i fångenskap. Profeten befann sig i ett samhälle som förbisåg social orättvisa och var handlingsförlamade, av rädsla för stundande Babyloniska invasionen. (Hab. 1:2-11). Han bad Herren att gripa in och ta bort lidandet (1:13). Gud svarade att Han i rättvisa skulle döma, men enligt Sin tidsplan (2:3).

I tro, beslöt Habackuk att lita på Herren. Även när lidandet ej såg något slut, förtröstade profeten på att Gud skulle vara hans styrka.

Vi kan också förtrösta på att Herren är vår styrka, som hjälper oss att uthärda lidande och använder livets utmaningar till att fördjupa vår gemenskap med Kristus. —Lisa Samra


VI KAN LITA PÅ ATT HERREN ÄR VÅR STYRKA I LIVETS SVÅRASTE STUNDER.