Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Matteus 18:1-10

"Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte.”
Matteus 18:10

Bibeln På Ett År:

Psaltaren 135-136
1 Korinthierbrevet 12

 

 


Väl tillbaka på polisstationen, sjönk en trött konstapel Miglio ihop mot en vägg. Ett familjebråk hade pågått under halva hans skift. Resultatet av detta ledde till en arresterad pojkvän, en ung dotter inlagd på akuten och en omskakad moder som undrade hur detta kunde inträffa. Detta fall skulle komma att tära på den unga konstapeln en lång tid framöver.

”Inget du kunde göra, Vic”, sade hans överordnade sympatiskt. Men orden saknade mening. Några kollegor verkade kunna lämna sitt arbete när de gick hem för dagen. Men så var inte fallet för Vic Miglio. Inte när det gällde tuffa fall som detta.

Konstapel Miglios hjärteinställning återspeglar Jesu medlidande. Kristi lärjungar hade precis ställt en fråga till Honom: ”Vem är störst i himmelriket?” (Matt. 18:1). Efter att ha kallat ett litet barn till Sig, berättade Han för Sina lärjungar, ”Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket.” (v. 3). Sedan gav Han en sträng varning till de som fick för sig att skada ett barn (v. 6). Faktum är att barn är så speciella för Honom att Jesus förklarade, ”att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte.” (v. 10). Hur trösterikt det är att Jesus kärlek till barn är kopplat till Hans kärlek till oss alla! Det är därför Han inbjuder oss att genom en tro som ett barn, att bli söner och döttrar till Honom.

—Tim Gustafson


Påminn oss alltid, Herre, att älska barn såsom Du älskar dem. Hjälp oss att förtrösta på Dig som ett barn.


VÅRA JORDISKA FAMILJER MÅ FALLERA, MEN VÅR HIMMELSKE FADER ÄR TROFAST.

Share |