Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Malaki 1:1-5

"På vilket sätt har du älskat oss ?”
Malaki 1:2

Bibeln På Ett År:
Psaltaren 126-128
1 Korintierbrevet 10:19-33

 

 


När jag var en tonåring, gick jag igenom de typiska perioderna av uppror mot min mammas auktoritet. Min far avled innan jag blev tonåring, så mamma måste ta sig igenom denna turbulenta föräldratid utan hans hjälp.

Jag minns att jag trodde att mamma inte ville se mig ha roligt och kanske inte älskade mig för att hon ofta fick säga nej. Jag förstår nu varför hon sade nej till aktiviteter, som inte var bra för mig, just därför att hon älskar mig.

Israeliterna frågade sig hur mycket Guds älskade dem med anledning av deras tid i fångenskapen i Babylon. Men den fångenskapen var Guds tillrättavisning för deras fortsatta uppror emot Honom. Så nu sände Gud sin profet Malaki till dem. Hans öppnings ord från Herren var, ”Jag har älskat er” (Malaki 1:2) Israeliterna svarade skeptiskt på förfrågan om hur Gud hade älskat dem, som att säga, ”verkligen”? Men Gud påminde dem genom Malaki om tillfällena, han hade visat kärlek, Han hade t.ex. utvalt dem . före Edomiterna.

Vi går alla igenom svåra perioder i livet. Vi kan frestas att ifråga sätta Guds kärlek till oss under dessa tider. Låt oss minnas alla de sätt Han har visat oss Sin ofelbara kärlek. När vi tänker på Hans godhet, finner vi att Han verkligen är vår kärleksfulle Fader.

—Kirsten Holmberg


Herre, Du har visat omsorg om mig under livets gång. Du ha varit närvarande med mig i svåra tider. Hjälp mig att alltid minnas Din kärlek.


VÅR HIMMELSKE FADER TILLRÄTTAVISAR OSS OCH TRÖSTAR OSS.