Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Daniel 6:10-22

"...har din Gud, som du så oavbrutet dyrkar, kunnat rädda dig från lejonen? ”
Daniel 6:20

Bibeln På Ett År:

Psaltaren 120-122
1 Korinthierbrevet 9

 

 


När pedagogiska psykologen Benjam Bloom, undersökte hur man kunde utveckla talanger hos unga människor, undersöktes barndomen hos 120 elitutövare, idrottsmän, artister och forskare. Han upptäckte att de hade en sak gemensamt: De hade alla utövat sin talang intensivt under en längre tid.

Blooms undersökning visade även på att inom alla områden krävs att man växer upp i hem med disciplin. I vår vandring med Gud kan vi också, utveckla en andlig disciplin, genom att regelbundet tillbringa tid med Honom, varvid vi också växer i vår tillit till Honom.

Daniel är ett gott exempel på någon, som prioriterade en disciplinerad vandring med Gud. Redan i sin ungdom, började

Daniel göra noggranna och kloka beslut (1:8) Han var också hängiven till regelbunden bön: ”…bad och tackade sin Gud…” (6:10). Hans ständiga sökande efter Gud resulterade i ett liv i vilket hans tro var lätt igenkänd av människor runt omkring honom. Faktum är att Kung Darius beskrev Daniel: ”Daniel du den levande Gudens tjänare” (v 20) och två gånger beskrev honom som en person som tjänade Gud ständigt. (16-20).

Liksom Daniel är vi i desperat behov av Gud. Hur trösterikt det är att Gud verkar i oss, så att vi längtar efter att tillbringa tid med Honom! (Fil 2:13). Så låt oss komma varje dag inför Gud och avsätta tid för Honom, det kommer att resultera i allt mer överflödande kärlek samt en växande kunskap och ökad förståelse av vår Frälsare. —Keila Ochoa


Fader, jag tackar Dig för privilegiet att få tjäna Dig– Hjälp mig att tillbringa regelbunden tid med Dig för att växa i min kunskap om Dig.


TID MED GUD FÖRVANDLAR OSS.

Share |