Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Galaterbrevet 2:11-16

"Men när Kefas kom till Antiokia gick jag öppet emot honom...”
Galaterbrevet 2:11

Bibeln På Ett År:

Psaltaren 119:89-176
1 Korinthierbrevet 8

 

 


Vid en diskussion runt ett bord om försoning, sa en deltagare klokt, ”Låt inte det gångna vara ett hinder”. Han observerade hur vi tenderar att komma ihåg misstag människor har gjort och aldrig ger dem möjlighet till förändring.

Det är så många tillfällen i Petrus liv när Gud kunde ha hindrat honom p.g.a. hans gångna felsteg. Men Han gjorde det inte. Petrus den impulsive lärjungen förtjänade dock en skarp tillsägelse från Herren (Matt 16:21-23). Det är känt att han förnekade Kristus (Joh 18:15-27) enbart för att upprättas senare (21:15-19) Han bidrog också till en splittring i församlingen.

Frågan kom upp när Petrus (också kallad för Cefas) hade vänt sig bort från Hedningarna (Gal 2:11-12). Tidigare hade han samarbetat fritt med dem. Men en del Judar ansåg att omskärelse även krävdes för de troende på Kristus. Varvid Petrus började undvika oomskurna Hedningar. Detta markerade en farlig återgång till Mose lag. Paulus kallade Petrus handlingssätt, ”hyckleri” (v 13)

P.g.a Paulus frimodiga konfrontation, löste sig problemet. Petrus fortsatte att tjäna Gud i en underbar enhet i anden, som han avser för oss. Ingen behöver förbli hindrad för det gångna. I Guds nåd kan vi omfamna varandra, lära av varandra, konfrontera varandra när det är nödvändigt och på så sätt växa tillsammans i Hans kärlek. —Tim Gustafson


Herre, dra oss nära Dig idag, så att vi också kan vara närmre varandra. Bevara Din församlings enhet. Ge oss förståelse där det finns misstro. Hela oss där vi är splittrade.


OM VI KONFRONTERAR NÅGON, SKA VI HA ETT MÅL I SINNET, UPPRÄTTELSE, INTE FÖRÖDMJUKELSE.