Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: 1 Krönikeboken 29:1-14

"….Nej, från dig kommer allt, och ur din hand har vi gett det åt dig”
1 Krönikeboken 29:14

Bibeln På Ett År:

Psaltaren 119:1-88
1 Korinthierbrevet 7:20-40

 

 


Efter att har sett tillbaka på allt som Gud har gjort för församlingen under åren, presenterade församlingsledarna ett förslag på ett nytt gym, för att hjälpa oss att bättre betjäna vårt samhälle. Ledarskapsteamet informerade att de skulle vara de första som skrev på en utfästelse för att betala medel för byggnaden. I början bad jag med ett hjärta fullt med själviskhet, och ville inte offra mer pengar än de vi redan hade lovat att ge. Ändå, så kom min make och jag överens om att be för det fortsatta projektet. Men med tanke på allt Gud förser oss med, bestämde vi till sist att ge ett månadsoffer. De olika gåvorna som församlingens medlemmar gav skulle betala för hela byggnaden.

Vi var tacksamma för de många sätt Gud använde gymmet för samhällets olika evenemang, ända sedan dess invigning. Jag påminns av en annan generös givare kung David. Fastän Herren inte valde honom att bygga templet, investerade David alla sina resurser till projektet.(1 Krön 29:1-5). Ledarna under honom och folket de tjänade och gav också generöst (v 6-9). Kungen insåg att allt de hade delat ut, hade först givits till dem från Gud, Skaparen, Försörjaren och Ägaren av allt (v 10-16).

När vi lägger märke till att Gud äger allt, så borde vi kunna ge frikostigt till andras hjälp. —Xochitl Dixon


Herre, hjälp oss att minnas att Du äger allt och att vi enbart är förvaltare.


GUD GER FÖRST FÖR ATT VI SKA KUNNA GE VIDARE.

Share |