Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Johannes 12:20-26

"De kom nu till Filippus… och bad honom ”Herre, vi vill se Jesus” ”
Johannes 12:21


Bibeln På Ett År:

Psaltaren 116-118
1Korintierbrevet 7:1-19

 

 


När jag tittade ner från pulpeten då jag bad en bön vid en begravning. Såg jag en glimt av en mässingsplåt på kistan med texten från Johannes 12:21:”...Herre vi vill se Jesus.”. Jag tyckte att den var bra, då det passade in och tänkte på hur vi såg Jesus i kvinnan, då vi firade hennes minneshögtid med tårar och leenden. Fastän hon mötte utmaningar och besvikelser i sitt liv, gav hon aldrig upp sin tro på Kristus. Detta för att Guds Ande levde i henne och då kunde vi se Jesus.

Johannes evangeliet berättar om hur Jesus efter att ha ridit in i Jerusalem (se John 12:112-16) då några Greker närmade sig Filippus, som var en av lärjungarna och frågade, ”Herre, vi vill se Jesus” (v 21). De var troligen nyfikna på Jesus helande och under, men eftersom de inte var Judar, tilläts de inte att gå till det inre av borggården av templet. När Jesus fick veta detta sade han att hans timme hade kommit för att förhärligas (v 23). Och med det, menade Han att Han skulle dö för mångas synder. Han skulle uppfylla sitt uppdrag genom att nå inte enbart Judarna, men även Hedningarna (Grekerna i vers 20) och nu skulle de se Jesus.

Efter Jesu död, sände Han den Helige Ande till att vara i sina efterföljare (14:16-17). Därför när vi älskar och tjänar Jesus, är Han aktiv i våra liv och de andra omkring oss kan också se Jesus.

—Amy Boucher Pye


Herre Jesus Kristus, jag är ödmjuk och förundrad för att Du kom in mig. Hjälp mig att dela denna förunderliga gåva med dem jag möter idag.


VI KAN SE JESUS I AV HANS EFTERFÖLJARES LIV.