Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Psaltaren 34:1-14

"Är du en människa som älskar livet och vill se goda dagar? ...Vänd dig bort från det onda och gör det goda”
Psaltaren 34:13, 15

Bibeln På Ett År:

Psaltaren 113-115
1 Korinthierbrevet 6

 

 


Vi hör ofta att glädje kommer ifrån att göra saker på vårt eget sätt. Det är dock inte sant. Den filosofin leder bara till tomhet, rädsla och krossat hjärta.

Poeten W H Auden iakttog människor när de försökte hitta en utväg i njutningar. Han skrev om sådana människor: ”Förlorad och jagad i en skog,/ Barn är rädda för natten/Ingen har varit lycklig och god.”

Psalmisten David sjunger om lösningen för vår fruktan och olycka. ”Jag sökte HERREN och Han svarade mig, ur all min förskräckelse räddade han mig!” (Ps 34:5)Glädje erfar vi genom att göra saker på Guds sätt, ett faktum som kan upplevas varje dag.”De som ser upp till honom strålar av fröjd,” skriver David (v 6). Bara att pröva det och du får se. Det är vad han menar när han säger, ”Smaka och se att HERREN är god.” (v 9).

Vi säger, ”att se är att tro” Det är hur vi vet sakerna i denna världen. Visa mig bevis och jag ska tro det. Gud säger tvärtom. Att tro är att se.”Smaka och du ska se”

Tro Herren på Hans ord. Han ger dig nåd att göra det rätta och mer. Han vill ge dig Sig själv, den enda källan av godhet och med det bestående glädje. —David H Roper


Herre, ibland måste vi be enkelt ”Jag tror. Hjälp min otro.”Hjälp oss att lita på Dig genom att göra vad Du har givit oss att göra i dag.


GLÄDJEN FINNS I ATT GÖRA DET RÄTTA.