Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Lukas 23:44-48

"Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.”
Johannes 1:12

Bibeln På Ett År:
Psaltaren 107-109
1 Korintierbrevet 4

 

 


En av de första böner jag lärde mig som en liten pojke var ” Now, I lay me down to sleep, I pray the lord my soul to keep” (fri övers. Nu lägger jag mig ner för att sova och ber till Herren att skydda min själ.) Det var en bön jag lärde mig från mina föräldrar, och jag lärde ut den till min son och dotter, när de var små. Som barn fann jag stor tröst i att lägga mitt liv i Guds händer med dessa ord innan jag somnade.

Det finns en liknande bön diskret undangömd i Psaltaren. En del bibelforskare föreslår att frasen ”I din Hand överlämnar jag min ande,..” (Psalm 31:5) var en aftonbön undervisades till barnen på Jesus tid.

Du kan känna igen den bönen, som Jesus sista rop på korset. Men Jesus lade till ett ord till det: ”Fader” (Luk 23:46). Genom att be bönen i ögonblicket före Sin död, visade Jesus Sin nära relation med Fadern och visade troende på sitt ”hem” med Honom. (Joh 14:3).

Jesus dog på korset så att vi kan leva i undret av en relation med Gud, som är vår himmelske Fader. Hur trösterikt det är att veta att p g a Jesu offer till oss, kan vi vila i Guds omsorg som Hans barn! Vi kan sluta våra ögon utan fruktan, då vår Fader vakar över oss och har lovat att uppväcka oss till ett evigt liv med Honom. (1 Tess.4:14) —James Banks


Vår Herre Jesus, jag tar emot gåvan av förlåtelsen Du erbjuder mig, genom ditt offer på korset. Hjälp mig att vända mig från mina synder och följa Dig hela livet.


EN NY LJUS MORGON VÄNTAR OSS I JESUS.