Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Hebreerbrevet 10:5-14

"Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga.”
Hebreerbrevet 10:14

 

Bibeln På Ett År:
Psaltaren 105-106

1 Korintierbrevet 3

 


Det känns bra att avsluta ett arbete. Varje månad var t ex en av mina arbetsuppgifter att etappvis slutföra ett arbete. Jag älskar att klicka knappen ”slutfört” . Men förra månaden när jag klickade på den, tänkte jag, om bara jag kunde komma över svårigheter i min tro lika lätt! Man kan då lätt tro att det kristna livet alltid är en process, som aldrig slutförts.

När jag tänker på Hebreerbrevet 10:14 som beskriver hur Kristi offer återlöser oss totalt. Så har egentligen den där ”fullbordat knappen” redan tryckts för oss. Jesu död gjorde för oss, vad vi inte kunde göra för oss själva: Han gjorde oss accepterade i Guds ögon, när vi placerade vår tro på Honom. ”Det är fullbordat”, som Jesus själv sa (Joh 19:30). Paradoxalt, fastän Hans offer är fullständig och avklarad, så arbetar Gud med oss genom helgelsen ”bli helgade” som Hebreerbrevets författare skriver.

När jag brottas med de andlig frågorna, så är det en befrielse att minnas Jesu offer för oss är fullständig. Men vår tillämpning av detta i våra liv är fortfarande en process. Inget kan hindra Hans avsedda mål är att vi ska bli lika Honom.

—Adam Holz


Jesus tack för att Du gav Ditt liv för oss. Hjälp oss att lita på Dig när vi växer till dina efterföljare, vars liv mer liknar Dig, och att Du är den som gör oss fullkomliga.


GUD ARBETAR FÖR ATT GÖRA OSS, SOM HAN AVSÅG ATT VI SKA VARA.

Share |