Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Job 38:1-11

" Vill du göra Min rätt om intet, vill du döma Mig skyldig för att själv stå rättfärdig?”
Job 40:2

Bibeln På Ett År:

Psaltaren 91-93
Romarbrevet 15:1-13

 

 


Vi finner nästan alla argument i Jobs bok om varför det finns lidande i världen, men argumenten verkar aldrig att kunna hjälpa Job mycket. Han är i kris i en relation, mer än i kris av tvivel. Kan vi lita på Gud? Job önskar över allt annat: ett framträdande av den Person som kan förklara hans miserabla öde. Han vill möta Gud själv, ansikte mot ansikte.

Omsider får Job sin önskan uppfylld. Gud uppenbarar sig. Se (Job 38:1). Han fastställer sin ingång med perfekt ironi, precis, som Jobs vän Elihu förklarar varför Job inte har någon rätt att vänta besök från Gud.

Ingen inte ens Job, eller några av hans vänner är förberedda för vad Gud har att säga. Job har en lång lista av frågor, men det är Gud och inte Job, som ställer frågorna.. ”Spänn bältet som en man”, ”Han börjar: ”Jag vill fråga dig och du skall svara mig” (v 3)Att avvisa trettiofem kapitel som är värda en diskussion om lidandets problem där Guds djupa åsikter finns i ett majestätiskt poem om undren i den naturliga världen.

Guds tal bestämmer skillnaden mellan Skapelsens Gud och en liten man som Job. Hans närvaror svarar spektakulärt Jobs största fråga: Finns det någon där ute? Job kan enbart svara, ”Jag har ju ordat om vad jag ej begrep, om sådant som var för underbart för mig och som jag ej förstod.” (42:3). —Philip Yancey *


Herre, vi har så många frågor om livet och dess kunskap. Du har visat Dig god emot oss


*Texten är hämtad ur boken: ”Meet the Bible: a Panorama of God`s Word…”
från år 2000 skriven av philip d.yancy och brenda quinn. Detta med tillåtelse av bokförlaget Zondervan.