Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Jesaja 43:1-7

"Om du än måste gå…genom strömmar, så skall de inte dränka dig”
Jesaja 43:2

Bibeln På Ett År:

Psaltaren 89-90
Romarbrevet 14

 

 


När guiden ledde vår grupp till flodens kant och uppmanade oss att ta på oss flytvästar och att gripa tag om paddlarna. När vi klev in i båten, visade han oss på sittplatser, för att balansera båtens vikt, och som gav stabilitet när vi upplevde fart. Efter att ha betonat tjusningen av flodresan framför oss, berättade guiden för oss en serie av detaljerade saker, som vi kunde förvänta oss och som vi behövde rätta oss efter. Detta för att effektivt kunna styra båten genom det livliga vattnet. Han försäkrade oss att även under färden kunde det bli spännande ögonblick längs resan och det skulle bli en upplevelse som var både säker och trygg.

Ibland känns livet som en forsränning, och som innehåller mer forsar än vi kunde förställa oss. Guds löften till Israel, genom profeten Jesaja kan lugna våra känslor, när vi fruktar det värsta som kan hända :”Om du än måste gå genom vatten… eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig.” (Jes 43:2). Israeliterna mötte en överväldigande fruktan för att Gud skulle avvisa dem, när de gick i exil som en konsekvens av deras synder. Fast i stället, försäkrar Han dem och lovar att vara med dem, därför att Han älskar dem (v 2-4). Gud kommer inte att avvisa oss i de oroliga ”vattnen”. Vi kan förlita oss på Honom att leda oss igenom – vår djupaste fruktan och mest smärtsamma prövningar. Han älskar oss och är ständigt med oss. —Kirsten Holmberg


Tack Herre, för att Du alltid vill vara min guide genom oroliga vatten. Hjälp mig att förlita mig på Dig även när resan är vild och skrämmanden.


GUD STYR OSS IGENOM SVÅRA TIDER.