Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Josua 10:6-15

"….Ty Herren stred för Israel.”
Josua 10:14

Bibeln På Ett År:

Psaltaren 84-86
Romarbrevet 12

 


SOS, signalen på morsekoden, togs fram år 1905, p g a att sjömän behövde ett sätt att slå larm om extrem nöd. Signalen fick uppmärksamhet år 1910 , när den användes av ett sjunkande skepp ”Ångbåten Kentucky”, som räddade alla fyrtiosex människor ombord.

Fastän SOS kan uppfattas som en mer modern uppfinning, så är den ett rop på hjälp lika gammalt som mänskligheten. Vi hör den ofta i den Gamla Testamentliga berättelsen om Josua, som mötte motstånd från sitt eget folk (Jos 9:18) och utmanande landområdet (3:15-17) under mer än fjorton år som israeliterna sakta besegrade och bosatte sig i landet som Gud hade lovat dem. Under denna kamp ”Och HERREN var med Josua...” (6:27).

I Josua 10 fick Israeliterna stöd av Gibeoniterna, förtrogna med Israel, som attackerades av fem kungar. Josua visste att han behövde Herrens hjälp för att besegra så många mäktiga fiender. (v 12).Gud besvarade med en hagelstorm och till och med stannade solen mitt i skyn för att ge Israel mer tid till att besegra fienden. Josua återger i (10:14) , ”Ty HERREN stred för Israel...”

Om du är mitt i en utmanande situation, kan du sände ut ett SOS till Gud. Fastän hjälpen ser annorlunda ut än stödet Josua tog emot. Kanske hjälpen kommer genom ett oväntat arbete en förstående doktor eller frid mitt i sorgen —Lisa Samra


Tack Fader, för att Du vandrar med mig på denna svåra resa och Du hör mig när jag ropar till Dig.


NÄR VI BER GUD OM HJÄLP, KAN VI LITA PÅ HAN KOMMER ATT VARA MED OSS.