Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Klagovisorna 3:49-58

"Jag åkallade ditt namn, Herre, längst nere i gropen.”
Klagovisorna 3.55

Bibeln På Ett År:

Psaltaren 79-80
Romarbrevet 11:1-18

 

 


Att besöka Clifton Heritage Park i Nassau på Bahamas, är att komma ihåg en tragisk period i historien. Där land möter hav. Trappor av sten leder till en klippa. Slavar fördes till Bahamas med skepp på sjuttonhundratalet och de tog dessa steg uppför klippan. De skildes från sina familjer i hemlandet och gick in i ett liv av omänsklig tillvaro. På toppen, finns det ett monument till minnet av dessa slavar. Cedrar har skurits ut till statyer som föreställer kvinnor, som ser ut mot havet till hemlandet och familjemedlemmar de har förlorat. Varje skulptur är skuren med märken av slavkaptenens piska.

Dessa skulpturer av kvinnor som sörjer vad de har förlorat påminner mig om vikten av att lägga märke till orättvisor, brutna system i världen och folk som klagar. Att klaga innebär inte att vi är utan hopp, istället är det ett sätt att vara ärliga mot Gud. Det kunde vara en vanlig inställning för Kristna då cirka fyrtioen procent av Psalmerna är ”klagopsalmer”, och i boken Klagovisorna där Guds folk gråter ut till Honom efter att deras stad blev förstörd av militär invasion. (3:55).

Klagan är ett förstålig gensvar till lidandets verklighet, och det engagerar Gud i sambandet med smärta och problem. Ytterst, är klagan hoppfullt, när vi klagar över det som inte är rätt, kallar vi oss själva och andra att vara engagerade i att försöka förändring. Därför har skulpturerna i Nassau fått namnet ”Genesis” klagans plats tolkas också som en plats för en ny början. —Amy Peterson


PERIODER AV KLAGAN KAN FÖRVANDLAS TILL NÅGOT GOTT AV GUD.