Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Efesierbrevet 3:8-19

"Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande”
Efesierbrevet 3:16

Bibeln På Ett År:

Psaltaren 37-39
Apostlagärningarna 26

 

 


En universitetslärare till mig, påtalade min tendens till perfektionism som ledde till onödiga tidsfördröjningar, gav mig några visa råd. ”Låt inte det perfekta bli fiende till det goda,” sade han och förklarade att ett strävande efter ett perfekt framförande, kan hindra möjligheten, som behövs för att växa. Acceptera att mitt arbete alltid kunde ha sina brister men ger mig frihet att fortsätta växa som människa.

Aposteln Paulus förtydligade ytterligare orsaken, varför vi ska släppa på våra egna försök att bli perfekta. Det kan förblinda oss för vårt behov av Kristus.

Paulus hade lärt sig den svåra vägen. Att i åratal strävat efter att perfekt lyda Guds lag, mötte han Jesus och allt förändrades (Gal. 1:11-16). Paulus insåg, att om hans egna försök till rättfärdighet, vore tillräckliga, fanns det inget behov av Kristi offer (2:21). Endast genom att släppa taget och låta självtilliten dö, kunde han uppleva Jesu liv i sig (v 20). Endast i sin egen otillräcklighet kunde han uppleva Guds perfekta kraft.

Själva kan vi inte motstå synd (v. 17); utan istället måste vi förlita oss på att Jesus hjälper oss med detta . Då kan vi växa andligt (v. 20).

I detta livet sker en ständig utveckling. (3:17), och om våra hjärtan inriktar sig på att söka oss till Honom, som är perfekt, göra så att vi kommer att växa andligt. Rotade i Honom, är vi fria att växa ännu djupare i en kärlek, som är så stor att vi någonsin kan förstå fullt ut (v. 19). —Monica Brands


VI ÄR FRIA ATT VÄXA I JESU KÄRLEK.