Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Matteus 8:22-26

"När Jesus hade avslutat detta tal, var människorna mycket förvånade över hans undervisning”
Matteus 7:28

Bibeln På Ett År:

Psaltaren 35-36
Apostlagärningarna 25

 

 


Jag har vänner som blivit delvis helade, men fortfarande kämpar med en del smärtsamma symptom av sina sjukdomar. Andra vänner har blivit befriade från ett missbruk, men kämpar fortfarande med känslor av otillräcklighet och självförakt. Detta får mig att undra, ”Varför helar inte Gud dem fullständigt. En gång för alla?”

I Markus 8:22-26, läser vi om hur Jesus helade en man som fötts blind. Jesus tog först mannen från byn. Sedan spottade han på mannens ögon och lade sina händer på honom. Mannen sade att han nu såg människor som liknade träd, som vandrade omkring. Jesus rörde vid mannens ögon igen och denna gång blev allt klart och tydligt.

I sin förkunnelse, förundrade och förbryllade ofta Jesu ord och handlingar folket och Hans lärjungar (Matt. 7:28, Luk. 8:10; 11:14) samt även drev iväg många av dem (Joh. 6:60-66). Helt säkert skapade Han även detta ”två-stegs” under förvirring hos folket. Varför helade Han inte omedelbart och fullständigt mannen?

Vi vet inte, men Jesus visste vad mannen och lärjungarna som bevittnade det hela behövde just då. Han vet även vad vi behöver idag för att få oss att dra oss närmre Honom i vår relation. Även om vi inte alltid förstår Hans vägar, kan vi lita på att Gud verkar i våra nära och käras liv. Han kommer ge oss styrkan, modet och klarheten som vi behöver för att följa Honom. —Alyson Kieda


Kära Herre, tack för att Du känner oss så väl och förser oss med vad vi mest behöver. Ge oss ögon att se och hjärtan att förstå Ditt Ord.


ÖPPNA VÅRA HJÄRTAN, HERRE, VI VILL SE JESUS. ROBERT CULL