Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Jakob 1:12-18

"Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren, Herren, för att kunna tala om alla dina gärningar.”
Psaltaren 73:28

Bibeln På Ett År:

Psaltaren 29-30
Apostlagärningarna 23:1-15

 

 


När jag bodde i Oklahoma, hade jag en vän som brukade jaga tornados. John kartlade noggrant varje storm genom radiokontakt med andra stormjägare och lokala radar under det att han strävade efter att hålla en säker avstånd till stormarnas destruktiva framfart och informera samt hålla andra i närheten på avstånd från faran om någon kursändring skedde.

En dag hade tornadon ändrat kurs så hastigt att John hamnade i omedelbar fara. Som väl var fann han skydd och skonades.

John’s erfarenhet den eftermiddagen får mig att tänka på en annan destruktiv väg: nämligen synd i våra liv. Bibeln säger oss ”Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död.” (Jak. 1:14-15).

Vi ser en utveckling i detta. Vad som först ter sig ofarligt kan snabbt spinna ur kontroll och orsaka förstörelse. Men när frestelsen hotar, erbjuder Gud oss skydd från den ankommande ”stormen”.

Guds Ord säger oss att Han aldrig skulle fresta oss; vi kan bara skylla oss själva för de val vi gör. ”….när frestelsen kommer skall Han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut ”(1 Kor. 10:13). När vi vänder oss till Honom och åberopar Hans hjälp i frestelsens ögonblick, då har vi Jesus som ger oss styrkan att klara av det hela. —James Banks


Herre Jesus, Du har övervunnit synd och död för evigt genom Ditt kors och Din tomma grav! Hjälp mig att leva och frodas i förlåtelsen som endast Du kan skänka.


VÅR FRÄLSARE STILLAR FRESTELSENS STORM.

Share |