Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Johannes 14:1-14

"I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er?”
Johannes 14:2

Bibeln På Ett År:

Psaltaren 26-28
Apostlagärningarna 22

 

 


Varför måste vi lämna vårt hem och flytta?” frågade min son mig. Det är svårt att förklara vad ett hem är, framförallt till en femåring. Vi lämnade visserligen vårt hus, men inte vårt hem. Man kan säga att vårt hem är där vår kära familj finns . Det är en plats som vi längtar till efter en lång resa eller när vi har avslutat dagens arbete.

När Jesus befann sig i rummet i den övre salen, endast några timmar före Sin död, sade Han till Sina lärjungar, ”Låt inte era hjärtan oroas” (Joh. 14:1). Lärjungarna var osäkra över sin framtid, eftersom Jesus hade förutsagt Sin död. Men Jesus försäkrade dem om Sin närvaro och påminde dem att de skulle få se Honom igen. Han sade till dem ”I min Faders hus finns många rum… Jag går bort för att bereda plats åt er” (v.2). Han kunde ha använt Sig av annat ordval för att beskriva Himlen. Men Han använder hellre ord som beskrev det som var känt för dem; att vara i Jesu närvaro, Honom som vi älskar.

C.S. Lewis skrev: ”Vår Fader uppmuntrar oss under resan med några angenäma platser, men uppmanar oss inte att förväxla dem med vårt verkliga hem.” Vi kan tacka Gud för de ”angenäma platserna”, i våra liv, men låt oss komma ihåg att vårt verkliga hem är i himlen: ”Och så skall vi alltid vara hos Herren.” (1 Tess. 4:17).

—Keila Ochoa


Kära Herre, jag tackar Dig för Himlen, mitt slutgiltiga, eviga hem.


VI SER FRAM EMOT ATT FÅ VARA MED HERREN I EVIGHET.