Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: 2 Korinthierbrevet 4:8-18

"[Inget kan] skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.”
Romarbrevet 8:39

Bibeln På Ett År:

Psaltaren 23-25
Apostlagärningarna 21:18-40

 

 


Min kollega Tom har ett 20 x 30 cm stort glaskors på sitt skrivbord. Hans vän Phil, som likt Tom är en cancer överlevare, gav det till honom för att se allt genom korset. Glaskorset är för honom en ständig påminnelse om Guds kärlek och goda syfte med hans liv.

Detta är en lämplig påminnelse för alla som tror på Jesus, speciellt under svåra tider. Det är ju mycket enklare att fokusera på problemen än Guds kärlek.

Aposteln Paulus liv var sannerligen ett exempel över någon, som hade ett ”korsfokuserat” liv. Han beskrev sig själv under svåra tider som förföljd men inte övergiven, nerslagen men inte utslagen. (2 Kor. 4:9). Han trodde på att Gud även var verksam under svåra tider och ”bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga.” (v.v. 17-18).

Att fästa våra ögon på vad som är osynligt betyder inte att vi förringar problemen. Paul Barnett skrev i sin kommentar över dessa meningar följande, ”Där finns övertygelse, baserad på säkerheten i Guds syfte med oss… Å andra sidan, finns det ärliga igenkännandet att vi ropar ut med hopp blandat med smärta.”

Jesus gav sitt liv för oss. Hans kärlek är djup och uppoffrande. Under det att vi ser på livet genom korset, erfar vi hans kärlek och trofasthet och vår förtröstan på Honom förstärks. —Anne Cetas


Fader, lär oss om vem Du är. Öka vår förtröstan på Dig.


BETRAKTA ALLT GENOM KORSET.

Share |