Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: 1 Korinthierbrevet 1:26-31

"Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro.”
Galaterbrevet 3:24

Bibeln På Ett År:

Psaltaren 18-19
Apostlagärningarna 20:17-38

 

 


Jag förmår inte göra det!” klagade en nedstämd student. På skivelsen kunde han bara se finstilt text, svåra uppslag och ett obarmhärtig slutdatum. Han behövde sin lärares hjälp.

Vi kan känna på liknande sätt då vi läser Jesu bergspredikan. Älska dina fiender (Matt. 5:44). Vrede liknar mord (v. 22). Att ha begär till någon annan är att begå otukt i sitt hjärta (v. 28). Skulle vi våga hävda att vi lever upp till denna standard, faller vi på följande: ”Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.” (v. 48).

”Bergspredikan skapar förtvivlan”, sade Oswald Chambers. Men han såg detta som något gott, eftersom det får oss att

”i hopplöshetens ögonblick komma till Jesus som fattiga i behov att ta emot gåvor.”

I det särskilda sätt som Gud ofta verkar, får de, som är medvetna om att de inte i egen kraft kan åstadkomma något mer än att mottaga Gud nåd. Eller som aposteln Paulus formulerade det, ”Inte många av er var visa om man ser till det yttre… det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam.” (1 Kor. 1:26-27)

I Guds visdom, är vår Lärare också vår Frälsare. När vi nalkas Honom med tro, genom Hans Ande, kan vi erfara Hans ”vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning” (v. 30) samt nåd och styrka att leva för Honom. Det är därför Han kunde säga, ”Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.” (Matt. 5:3) —Tim Gustafson


Tack Herre, för att Du välsignar dem som är fattiga i anden, de sörjande, de om hungrar och törstar efter Din rättfärdighet. Du är vår rättfärdighet!


GENOM SONEN FÅR VI TILLTRÄDE TILL GUDS RIKE.