Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Hebréerbrevet 6:13-20

"Människor svär ju vid den som är större än de själva, och eden bekräftar vad de sagt”
Hebréerbrevet 6:16

Bibeln På Ett År:
Psaltaren 16-17
Apostlagärningarna 20:1-16

 

 


När en person som har dåligt kredit värde önskar få ett banklån till ett hus eller bilköp, är banken oftast tveksam till att ta den finansiella risken det innebär. Utan en god kreditvärdighet, är personens löfte om, att betala i tid vad han har lånat, otillräckligt för banken. Det slutar oftast med att personen i fråga måste förlita sig på en borgenärs goda rykte och ber den att även skriva på lånet. Genom att båda signerar, försäkras att banken kan återfå beloppet genom avbetalning.

När någon ger ett löfte till oss—finansiellt, ingå äktenskap eller av annan orsak—förväntar vi oss att de kommer hålla det. Vi vill också veta att Gud håller Sina löften. När Han lovade att välsigna Abraham och ge honom många avkomlingar (Heb. 6:14, 1 Mos. 22:17), tog Abraham Honom på ordet. Som Skapare av allt synligt och osynligt, finns det ingen större än Honom; endast Gud kan garantera Sina löften.

Abraham fick vänta på sin sons födelse (Heb. 6:15) (och såg aldrig hur många och oräkneliga avkommor det skulle bli), men Gud höll Sitt löfte. Men Han håller också sina löften (13:5), att hålla oss säkra (Joh. 10:29), och trösta oss (2 Kor. 1:3-4). Vi kan även lita på att Han kommer hålla Sitt Ord. Fullt ut. —Kirsten Holmberg


Herre, tack för att du är så trovärdig. Jag behöver inga andra löften än Ditt Ord. Hjälp mig att lita på Dig allt mer, dag för dag.


GUDS LÖFTEN ÄR SANNA.