Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Hebreerbrevet 4:12-13

"Ty Guds ord… är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.”
Hebreerbrevet 4:12

Bibeln På Ett År:
Psaltaren 10-12
Apostlagärningarna 19:1-20

 

 


Jag var gästpredikant i en lokal Församling och mitt tema var en ärlig berättelse om att visa vår brutenhet inför Gud och ta emot helande, som Han vill ge oss. Innan avslutningsbönen, stod pastorn mitt i gången och tittade djupt in i ögonen på den församlade lyssnarskaran och sade, ”Som er pastor ser jag framemot onsdagen då jag får höra era hjärtknipande berättelser om brutenhet, men sedan under helgens gudstjänster, får jag uppleva er tystnad om dessa problem.”

Församlingens förträngning av dessa lidanden smärtade mig, något som Gud kunde ha tagit hand om.

Författaren till Hebreerbrevet beskriver Guds Ord, som är levanden och verksamt. Många har förstått Bibelns ”ord”, men det är mer än detta. Jesus är det levande ordet från Gud. Han utvärderar våra tankar och attityder men älskar oss ändå.

Jesus dog för att ge oss tillträde till Gud när som helst.

Som alla vet är det inte förståndigt att vi lättar vårt hjärta för vem som helst, men vi vet att Gud vill att Hans Församling ska vara en plats, där vi kan vara som vi är med våra bekymmer, och där man också möter förlåtelse. Det ska vara en plats där vi kan ”bär varandras bördor” (Galaterbrevet 6:2).

Vad är det som du förtränger inför andra idag? Och hur har du försökt tiga om det inför Gud? Gud ser oss genom Jesus och han älskar oss fortfarande. Kan vi tillåta Honom att lyssna på dig?

—Elisa Morgan


Med vem vill du dela med dig dina bördor?


GUD SER OSS GENOM FADERNS ÖGON.