Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: 1 Kor 12:4-14
"Ty liksom kroppen är en och har många lemmar , men kroppens alla lemmar—och de är många—utgör en kropp, så är det också med Kristus.”

1 Korinthierbrevet 12:12

Bibeln På Ett År:
Job 36-37
Apostlagärningarna 15:22-41

 

 


Corn som också kallas för majs, är en stapelvara i affärerna i mitt hemland Mexico. Det finns så många olika sorter. Du kan hitta bruna, röda och svarta majskorn. Till och med en sort med ett fint prickigt mönster. Men folk i städerna brukar inte äta prickiga majskolvar. Restaurangägaren och forskaren Amado Ramirez förklarar att de tror att den enhetliga formen är lika med kvalitet. Men ändå smakar de prickiga majskolvarna gott och är utmärkta till att baka tortillas.

Så är Kristi Församling mycket mer än en bit majskorn. Aposteln Paulus använde en bild av en kropp för att beskriva Församlingen, därför att vi alla är i en kropp, och vi har samma Gud, var och en av oss har fått en speciell gåva. Som Paulus skriver: ”Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är den samme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han verkar allt i alla.” (1 Kor 12:5-6)

I vår mångfald kan vi på olika sätt hjälpa varandra, som visar på Guds generositet och skaparkraft.

Om vi omfamnar varandras olikheter, kan vi också göra varje ansträngning till att hålla samman vår enhet i tro med mål och mening. Ja vi har olika möjligheter och bakgrund. Vi talar olika språk och kommer från olika länder. Men vi har samma underbara Skapare och Frälsare. —Keila Ochoa


Käre Fader vi vill göra allt för att vi blir en enhet, att respektera och värdesätta andra i deras olika gåvor och talanger.


VI BEHÖVER VARANDRA PÅ DE UPPDRAG SOM GUD KALLAR OSS TILL.