Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs:

Johannes 5:16-23
"…..ty utan Mig kan ni ingenting göra.”

Johannes 15:5

Bibeln På Ett År:
Job 34-35

 

 


Apostlagärningarna 15:1-21Lauras mamma kämpade med sin cancersjukdom. En morgon bad Laura med sin väninna för sin mamma. Väninnan var funktionsnedsatt i flera år av CP (cerebral pares). Hon bad ”Herre du gör allt för mig. Var snäll och gör allt för Lauras mamma.”

Laura var djupt rörd av sin väninnas ”Förklaring av sitt beroende” av Gud. Berörd av stunden sade hon ”Hur ofta erkänner jag mitt behov av Gud i allting? Det är något jag skulle göra varje dag!”

Under Sina dagar på jorden visade Jesus på sitt ständiga beroende av sin himmelska Fader. Man skulle kunna tro att eftersom Jesus är Gud i människogestalt, att Han

hade skäl nog att vara sig själv nog. Men när de religiösa ledarna frågade Honom vad som gav Honom rätt till att utföra ett ”arbete” på sabbaten för att Han hade hela någon då. Han svarade ”Amen, amen säger jag er. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra” (John 5:19). Jesus förklarade sitt beroende mycket väl. Jesus beroende av sin Fader visar det viktiga exemplet på hur det menas med att leva med en relation med Gud. Varje gång vi drar ett andetag är det en gåva från Gud och Han vill att våra liv ska fyllas med Hans styrka. När vi lever för att älska och tjäna Honom genom våra stunder med bön och med förtröstan på Guds ord, då förklarar vi vårt beroende på Honom. —James Banks


JAG BEHÖVER DIG FÖR ALLTING HERRE! HJÄLP MIG ATT LEVA FÖR ATT TJÄNA DIG.