Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2018Läs: Hebreerbrevet 1:1-10

"Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar Hans väsen...”
Hebreerbrevet 1:3

Bibeln På Ett År:

Job 20-21
Apostlagärningarna 10:24-48

 

 


Vi skulle fira en speciell händelse. Min man tog mig till den lokala konstgalleriet och föreslog att jag skulle få välja en tavla som gåva. Jag valde en tavla med en bäck, som flöt genom en skog. Bäcken täckte nästan hela duken och man såg bara en bit av himlen på tavlan. Bäckens spegling visade var solen fanns och trädtopparna i den dunkla miljön. Man såg endast himlen på vattenytan.

Jesus är vår andliga vattenkälla. Om vi vill se hur Gud ser ut, då ska vi se på Jesus. Författaren till Hebreerbrevet skriver att Han är ”Guds härlighet och uppenbara väsen.” Fastän vi kan få kunskap om Gud genom texterna i Bibeln såsom ”Gud är kärlek” får vi djupare förståelse genom att läsa om det sätt Gud vill agera, som om han mötte samma problem som vi har här på jorden. Genom att bli människa (Jesus) visade Gud oss vägen.

I frestelsen har Jesus visat sin Guds helighet. Genom andligt mörker, visade Han oss Guds auktoritet. I mänskornas problem visade han oss på Guds visdom. Genom sin död visade Han oss på Guds kärlek.

Men ändå kan vi inte greppa om allting om Gud Han är gränslös och vi är begränsade i vår tankevärld. Men vi kan vara helt säker på hur dan Han är genom att se på Kristus.

—Jennifer Benson Schuldt


Käre Gud, tack för att Du visade vägen till dig för oss. Hjälp oss att växa nära Dig genom att se på Jesus.


VI SER GUDS HÄRLIGHET GENOM JESUS